Tổng Hợp Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo tuần, tháng, năm

xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.

2 số cuối giải ĐB về 61, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
31-1-2023
300 61
-
1-2-2023
23-7-2022
153 61
228 57
24-7-2022
3-1-2022
370 61
463 30
4-1-2022
5-9-2021
170 61
877 28
6-9-2021
18-6-2021
147 61
034 72
19-6-2021
21-11-2020
205 61
615 96
22-11-2020
2-11-2020
324 61
538 18
3-11-2020
13-6-2020
937 61
363 74
14-6-2020
27-5-2020
065 61
099 13
28-5-2020
27-4-2020
775 61
690 63
28-4-2020
17-10-2019
164 61
658 97
18-10-2019
24-7-2019
541 61
223 82
25-7-2019
2-5-2019
947 61
120 50
3-5-2019
30-3-2019
643 61
137 48
31-3-2019
20-4-2018
230 61
699 66
21-4-2018
19-11-2017
857 61
331 37
20-11-2017
2-11-2017
997 61
311 34
3-11-2017
24-6-2017
032 61
483 96
25-6-2017
13-6-2017
780 61
409 09
14-6-2017
11-5-2017
161 61
087 92
12-5-2017

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 61

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
96 - 3 lần 18 - 3 lần 89 - 3 lần 63 - 3 lần 47 - 2 lần
22 - 2 lần 99 - 2 lần 95 - 2 lần 45 - 2 lần 34 - 2 lần
24 - 2 lần 82 - 2 lần 97 - 2 lần 13 - 2 lần 28 - 2 lần
98 - 1 lần 05 - 1 lần 90 - 1 lần 85 - 1 lần 33 - 1 lần
32 - 1 lần 77 - 1 lần 53 - 1 lần 39 - 1 lần 10 - 1 lần
16 - 1 lần 88 - 1 lần 57 - 1 lần 69 - 1 lần 09 - 1 lần
72 - 1 lần 74 - 1 lần 50 - 1 lần 48 - 1 lần 66 - 1 lần
37 - 1 lần 92 - 1 lần 46 - 1 lần 26 - 1 lần 65 - 1 lần
91 - 1 lần 51 - 1 lần 30 - 1 lần 54 - 1 lần 94 - 1 lần
12 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 61

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 2 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 8 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 6 lần
Đầu 2: 7 lần Đuôi 2: 8 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 7 lần Đuôi 3: 7 lần Tổng 3: 4 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 7 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 5 lần Đuôi 5: 7 lần Tổng 5: 7 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 7 lần Tổng 6: 7 lần
Đầu 7: 3 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 7 lần
Đầu 8: 7 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 4 lần
Đầu 9: 14 lần Đuôi 9: 8 lần Tổng 9: 12 lần

Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 24-10-2022 tới 01-02-2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
05499
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
50604
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
19739
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
89604
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
32041
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
73887
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
05085
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
93343
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
99876
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
67246
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
66819
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
75371
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
33487
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
77471
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
04067
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
66130
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
57765
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
71610
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
81736
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
78611
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
96305
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
12834
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
91006
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
50578
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
05776
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
32592
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
66534
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
80770
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
52091
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
30529
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
47779
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
75996
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
36819
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
67896
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
67857
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
65507
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
25380
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
98112
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
52770
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
24523
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
10576
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
05028
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
13454
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
84807
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
85979
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
38522
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
93971
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
82978
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
20815
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
65180
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
96688
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
48507
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
92059
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
13086
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
71424
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
32505
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
90230
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
40448
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
74562
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
65438
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
33027
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
09534
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
95636
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
03400
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
97797
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
55145
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
51849
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
54112
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
55291
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
16705
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
49265
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
25649
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
75757
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
76191
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
45370
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
39597
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
20040
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
78014
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
81191
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
04942
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
18452
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
60762
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62940
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
44221
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
48260
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
53363
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
45282
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
62857
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
91869
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
52371
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
34164
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
72859
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87219
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
76479
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
16179
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30061
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2023 25-1-2023 52371
2023 1-1-2023 16705
2022 1-2-2022
2021 1-2-2021 54782
2020 1-2-2020 72130
2019 1-2-2019 08988
2018 1-2-2018 40951
2017 1-2-2017 71838
2016 1-2-2016 47619
2015 1-2-2015 76945
2013 1-2-2013 88498
2012 1-2-2012 06427
2011 1-2-2011 39956
2010 1-2-2010 47426
2009 1-2-2009 85898
2008 1-2-2008 13478
2007 1-2-2007 72670
2006 1-2-2006 70134
2005 1-2-2005 90185
2004 1-2-2004 73233
2002 1-2-2002 41809
Xem thêm thống kê những ngày giải đặc biệt về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc (XSMB) ✅ theo tuần, tháng, năm 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 tổng hợp đầy đủ, chính xác nhất. ✅ Xem là chiến thắng

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu soi cầu, chốt số dự đoán hàng ngày. Phương pháp sử dụng các kết quả hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước... để làm căn cứ soi cầu thống kê KQXS được đánh giá khoa học, có cơ sở và tăng hiệu suất chốt số chính xác.

Hiện nay hỗ trợ thống kê giải ĐB được thực hiện qua các công cụ hỗ trợ tra cứu từ máy tính, thiết bị di động nhanh chóng, miễn phí để có được các dữ liệu KQXSMB theo các nhóm tiêu chí khác nhau theo thời gian, tổng, tần suất 2 số cuối giải đặc biệt...

Nếu bạn quan tâm có thể sử dụng công cụ thống kê ĐB tại A24.vn hoàn toàn miễn phí, cho kết quả nhanh và chính xác để tra cứu các dữ liệu kết quả cần thiết

Thống kê XSMB giải đặc biệt gồm những gì?

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.
  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất
  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.
  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê lô đề miền Bắc chi tiết

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2019, 2020, 2021… để có được các dữ liệu thống kê kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

 

rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm